รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเที่ยวงาน. ” สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร “

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเที่ยวงาน. ” สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร ”

 


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ นางสุทธิกานต์ พิภพสิทธิโภคิณ. คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนเที่ยวงาน ” สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร ” ซึ่งงานนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ตามโครงการวัฒนธรรมสัญจรฯ

ซึงภายในงานจะประกอบด้วยร้านค้าต่างๆ ของชุมชนในพื้นที่ และของดีต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทย การละเล่นต่างๆ และการแสดงแสง สี เสียง พร้อมศิลปินชื่อดังต่างๆมากมาย โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน- ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นี้. และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. นี้เวลา ๑๘๐๐ น. และทางกระทรวงวัฒนธรรมขอเรียนพี่น้องประชาชนจังหวัดอื่นๆว่า ทางกระทรวงฯ จะได้จัดให้มีโครงการวัฒนธรรมสัญจรฯ นี้. ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศส่วนจะเป็นจังหวัดใดจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบในคราวต่อไป…

ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม. ประสานข่าว..
โกสินธ์ จินาอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงาน. รายงาน…

Related posts