พก. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 ด้านรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น

พก. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 ด้านรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น

วันนี้ (17 ก.ย. 63) เวลา 08.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 ด้านรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น ในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนต่างๆ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทุนหมุนเวียนในฐานะเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในด้านต่างๆ โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. เข้าร่วมแสดงความยินดี
#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภารพชีวิตคนพิการ

Related posts