พังงา-พุทธศาสนิกชนจังหวัดพังงาร่วมสืบสารประเพณีวันสารทเดือนสิบ(วันส่งตายาย) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และธำรงรักษาไว้ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น (ชมคลิป)

พังงา-พุทธศาสนิกชนจังหวัดพังงาร่วมสืบสารประเพณีวันสารทเดือนสิบ(วันส่งตายาย) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และธำรงรักษาไว้ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TUF2YQ9y-t4[/embedyt]

 

เมื่อวันที่17ก.ย 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า-อ.กะปง จ.พังงา ร่วมสืบสารประเพณีวันสารทเดือนสิบ (วันส่งตายาย)ประจำปี2563 ถึงแม้จะพิษของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ลุมลามไปยังทั่วโลก จะทำให้ประเพณีดั่งกล่าวนี้จะจืดจาง และเบาบางลงไปบ้างกว่าทุกปีที่ผ่านมา ที่บริเวณ ตลาดสด บขส.อำเภอตะกั่วป่า มีชาวบ้านชุมชนโคกยาง และ ในเขตใกล้เคียงได้มีการแห่กระจาดจากบริเวณรอบตลาดสดบขส. ไปที่วัดนิกรวราราม(วัดย่านยาว) และ ในเขตพื้นที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ได้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างก็ไปทำบุญตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดอินอินทภูมิ(หลวงพ่อเซ่ง)


เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และธำรงรักษาไว้ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าด้านวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี ไปสู่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในสังคม และเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
ในงานประเพณีวันสารท (เดือนสิบ) มีกิจกรรมสำคัญที่ได้มีการณ์อนุรักษ์ รักษาไว้ เพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ สืบทอดต่อไป คือ “การแห่กระจาด” กระจาด คือ ภาชนะที่ผู้ประดิษฐ์ทำขึ้นมามีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมจตุรมุขปลายยอดแหลม และมีการบรรจุขนมเดือนสิบ อาหารแห้ง ของใช้ ผลไม้ และอื่นๆ เพื่อนำไปถวายวัด อันเป็นการอุทิศผลกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อถึงวันแรม 15ค่ำ เดือน10 ชาวบ้านจะร่วมกันแห่กระจาดจากหมู่บ้านไปยังวัดที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป


นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา

 

Related posts