เพชรบูรณ์ : “ อบต.ท้ายดง นำนักเรียนผู้สูงอายุศึกษาดูงานป่าชุมชน ”

เพชรบูรณ์ : “ อบต.ท้ายดง นำนักเรียนผู้สูงอายุศึกษาดูงานป่าชุมชน ”

 

เมื่อวันที่ 17กันยายน 2563  น.ส.ฉัตรนภา เมืองแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์พร้อมผู้บริหาร พนักงานและครูอาสาจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)นำนักเรียนผู้สูงอายุจากโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย อบต.ท้ายดงจำนวน45 คน เข้ามาศึกษาดูงานป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ม.6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายตลอดเส้นทางชมธรรมชาติ


ในช่วงนี้เป็นเทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์ นอกจากจะได้ชมความงามของดอกกระเจียวแล้วยังได้เรียนรู้ดอกไม้ชนิดอื่นๆเช่นดอกเข้าพรรษา ดอกกะทือ ดอกดิน เห็ดดาวดิน ดอกหางจิ้งจอกเอื้องหมายนา และองุ่นป่า เป็นต้น นับเป็นการบริหารจัดการจากคนในชุมชนอย่างแท้จริง ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ จากความงามของธรรมชาติ และเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม ให้ยังคงอุดมสมบูรณ์ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสำหรับการศึกษาดุงานนอกสถานที่ในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนของโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยนอกจากจะได้ชมความตามธรรมชาติแล้วยังได้รับความรู้จากการบริหารจัดการป่าชุมชน และพืชสมุนไพรที่หายากอีกด้วย

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพข่าว

Related posts