ฉะเชิงเทรา / คณะกรรมาธิการวุฒิสภาตรวจสอบพื้นที่ปัญหา 2 การปกครอง (มีคลิป)

คณะอนุกรรมมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแลฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว รับฟังปัญหาการแบ่งแยกเขตการปกครองท้องถิ่นที่การขัดต่อข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เตรียมนำเรื่องกลับไปเสนอคณะวุฒิสภาชุดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจและหน้าที่

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=dKkffLZ5RQU[/embedyt]

 

วันนี้ (17 ก.ย 63 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล ประธานคณะอนุกรรมมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ในคณะกรรมมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา พร้อมคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

 


โดยมีนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว, นายชูรัช ภู่ศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นคณะได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากการแบ่งเขตการปกครองในปี 2542 ทำให้การแบ่งเขตการปกครองครั้งนั้น ทำให้พื้นที่บางส่วนของหมู่ 1 และหมู่ 18 ถูกตัดออกไปเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อันเป็นการขัดต่อข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ มีผลต่อการปกครองท้องถิ่น และสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ คือ เป็นการแบ่งแยกชุมชนเก่าแก่ออกเป็นส่วนๆ

ทั้งด้านงบประมาณสนับสนุน ขาดความเป็นอิสระทางการคลังในการกำหนดรายรับและการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณไม่สะท้อนภารกิจหน้าที่ภายในพื้นที่ท้องถิ่น ทำให้งบประมาณในส่วนของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรืองบฉุกเฉินไม่เพียงพอ ทั้งนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการติดต่อราชการ เนื่องจากพื้นที่ถูกตัดแบ่งออกไป ทำให้เกิดระยะห่างกับที่ทำการของเทศบาลดอนฉิมพลีเพียง 100 เมตร ซึ่งปัจจุบันประชาชนสังกัดการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลดินฉิมพลี จะต้องเดินทางไปติดต่องานที่สำนักงานถึง 9 กิโลเมตร ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น


นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล ประธานคณะอนุกรรมมาธิการ ฯ เปิดเผยว่า หลังจากรับฟังข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจสภาพความเป็นอยู่จริงแล้ว ก็เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน ที่ถูกตัดขาดจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตนเองพร้อมคณะ จะได้นำข้อมูลในเรื่องดังกล่าว เสนอถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อคณะกรรมมาธิการ วุฒิสภาชุดใหญ่ เพื่อรวมกันหาแนวทางแก้ไข ตามข้อมูลประกอบเพื่อพิจารณาตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

 

 

00000000000000000000000000000 จบข่าว 000000000000000000000000000000000

Related posts