แขวงทางหลวงสั่งหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

แขวงทางหลวงสั่งหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

 


นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง สั่งการให้ทุกแขวงทางหลวง ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โนอึล” ที่ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 5 ไต้ฝุ่น ในช่วงวันที่ 18-20 ก.ย. 63 นี้ เตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที


กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้สั่งการให้หมวดทางหลวงในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่โดยเร็วและปฏิบัติงานทันที เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง โดยมีแนวปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้


1.เตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และบุคคลากร ในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทุกกรณีตามการร้องขอตลอด 24 ชั่วโมง และแก้ไขปัญหาจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลาย พร้อมติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานสถานการณ์เป็นระยะๆ


2.กรณีเกิดต้นไม้ล้มทับทาง ให้ตัดต้นไม้และเคลื่อนย้ายออกจากผิวทางโดยเร็วที่สุด และต้นไม้ที่คาดการณ์ว่าจะล้มทับทาง ให้ดำเนินการลิดรอนกิ่งต้นไม้หรือตัดต้นไม้ออก รวมถึงต้นไม้ยืนต้นตายให้รีบตรวจสอบและดำเนินการตัดออกทันที เพื่อป้องกันต้นไม้ล้มทับทางและอาจเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง


3.กรณีเกิดปัญหาน้ำท่วมทาง ให้ตรวจสอบแก้ไขระบบระบายน้ำให้ระบายน้ำให้เร็วขึ้น
4.จัดเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวกและปลอดภัยด้านการจราจร
5.จัดทำแผนที่ทางเลี่ยงเส้นทางในกรณีที่เกิดการสัญจรไม่ได้ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทาง
6.รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่าย


7.ให้งานอำนวยความปลอดภัย งานปรับซ่อม งานไฟฟ้า เตรียมความพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts