กาฬสินธุ์-ผ่อนปรนโควิดนักท่องเที่ยวฮิตแห่ชมวัดวังคำเนืองแน่น

กาฬสินธุ์-ผ่อนปรนโควิดนักท่องเที่ยวฮิตแห่ชมวัดวังคำเนืองแน่น

 

นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ แห่ชมความงามล้ำค่าของสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ที่วัดวังคำ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านพัฒนาการอำเภอเขาวงเผย หลังผ่อนปรนโควิด-19 บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักมากขึ้น ขณะที่กลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวภูไท เพื่อเป็นจุดเช็คอินแห่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์


ที่วัดวังคำ บ้านนาวี หมู่ 7 ต.สงเปลือย. อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายนพรัตน์ สายสมบัติ พัฒนาการอำเภอเขาวง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน นำกลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน ที่แต่งกายด้วยชุดภูไทสวยงาม ตั้งขบวนฟ้อนรำ ด้วยท่วงท่าลีลาที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นภูไท ที่สืบทอดและสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานหลายชั่วอายุ


นายนพรัตน์ สายสมบัติ พัฒนาการอำเภอเขาวง กล่าวว่า เอกลักษณ์ของวัดวังคำ คือสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ปรากฏผ่านตัวโบสถ์หรือสิม ถือเป็นมรดกล้ำค่าที่เรียกว่าเป็นวัดไทยหนึ่งเดียวในจ.กาฬสินธุ์ ที่นำศิลปะสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง มาประดับตกแต่งตัวโบสถ์ ทั้งหลังคา ฝาผนัง และองค์ประกอบต่างๆภายในวัดอย่างลงตัว และกลมกลืนกับความเป็นชาวภูไทเขาวง


นายนพรัตน์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ส่วนราชการ ชุมชน และทางวัด ได้ร่วมกันพัฒนาต่อยอดวัดวังคำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในพื้นที่ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ที่เดินทางมาชื่นชมความงามของวัดวังคำ และสัมผัสกับวิถีชาวภูไทเขาวง ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพของวัดวังคำและชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ได้ปักหมุดให้วัดวังคำเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ในโครงการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของดีบ้านฉัน ซึ่งสามารถจุดติดได้เป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมเยือนตลอดปี ผลดีที่ติดตามมาคือกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งเสื้อผ้าพื้นเมือง เครื่องจักสาน และสินค้าที่ระลึกต่างๆ


นายนพรัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงต้นปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวชะงักไป ซึ่งในช่วงนั้นภายในชุมชนก็ไม่หยุดการพัฒนาตนเอง ใช้ช่วงเวลาที่ไม่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในการปรับปรุง สร้างเสริมของดีที่มีอยู่ เช่น บริเวณวัด ชุมชน ผลิตภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมของความเป็นชาวภูไท ให้มีความสวยงาม สะอาดสะอ้าน และหลากหลาย เพื่อรอรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว ในช่วงผ่อนปรนโควิด-19


“โดยในวันนี้ ได้นำกลุ่มสตรี แม่บ้าน เยาวชน มารวมตัวฟ้อนรำ แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นชาวภูไท ผ่านกระบวนท่าร่ายรำที่อ่อนช้อย อ่อนโยน และเครื่องแต่งกาย ที่ตัดเย็บด้วยผ้าพื้นเมืองและเครื่องประดับอย่างประณีต สวยงาม ซึ่งเป็นการแสดงความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี และพร้อมที่จะต้อนรับการมาเยื่อนของนักท่องเที่ยวหลังผ่อนปรนโควิด-19 ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พบว่าในช่วงนี้ทุกๆวัน มีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเดินทางมาเที่ยววัดวังคำ และเดินชมวิถีชีวิตชาวภูไทภายในหมู่บ้านอย่างคึกคัก

โดยเฉพาะวันหยุด ทั้งนี้ ทางวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมภายในวัดวังคำ ก็จะได้แต่งกายแบบชาวภูไทด้วย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมวัดวังคำและวิถีถิ่นภูไท รับรองได้รับความประทับใจกลับไป และอยากจะมาเยือนอีกครั้งแน่นอน” นายนพรัตน์กล่าวในที่สุด

// ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts