สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมพบสื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานงานด้านการข่าวให้ไปสู่ทิศทางเดียวกัน

นครนายก – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมพบสื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานงานด้านการข่าวให้ไปสู่ทิศทางเดียวกัน

ที่ห้องประชุมร้านอาหารริมสวน ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายฉัตรชัย เกบุ้ย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำหน่วยงาน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกสำนักงานแขวงทางหลวงจังหวัดนครนายก และแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เดินทางได้คล่องตัวและมีความปลอดภัย

เนื่องจากจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่อยู่ที่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากทุกวัน และนับวันจะมีปริมาณมากขึ้น การพบกันครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานร่วมกัน
เพื่อพัฒนาจังหวัดนครนายกต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts