ผอ.สง.ปรมน.ทร.เยี่ยมผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเล พร้อมดูการป้องกันโควิด 19

ผอ.สง.ปรมน.ทร.เยี่ยมผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเล พร้อมดูการป้องกันโควิด 19

 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน. ทร.) เข้าพบ คุณ กุลวัชร หงษ์คู ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท แพนฟู้ด จำกัด ซึ่งทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อาหารทะเล ส่งขายตามโรงแรม ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต และเป็นตัวแทนจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศ

ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้ เพื่อสอบถามถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพด้านการประมงและแนวทางการแก้ไข รวมถึงปัญหาแรงงานต่างด้าว ในส่วนของการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของ covid 19 ในพื้นที่ ที่บริษัทฯ รับผิดชอบ เพื่อนำไปเป็นแนวทางและปรับใช้ในพื้นที่ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ทั้ง 6 จังหวัด ต่อไป ณ บริษัท แพนฟู้ด จำกัด ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จว.สมุทรสาคร

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts