ผู้ว่าฯนราธิวาส นำคณะนักท่องเที่ยวสัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน พร้อมอิ่มอร่อยกับขนมโบราณที่ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส นำคณะนักท่องเที่ยวสัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน พร้อมอิ่มอร่อยกับขนมโบราณที่ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี

 

ที่ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำคณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯเที่ยวชมตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี ซึ่งมีบรรยากาศเย็นสบายริมฝั่งคลอง โดยตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี มีขนมโบราณและอาหารพื้นบ้านที่พ่อค้าแม่ค้านำมาจำหน่ายมากกว่า 200 ชนิด นอกจากนี้ยังได้เปิดการท่องเที่ยวทางน้ำเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องเรือสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำอีกด้วย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้ล่องเรือสัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่เชื่อมโยงทางน้ำใหม่ของชุมชนยะกัง


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมชมตลาดน้ำยะกังอีกครั้งหนึ่งพร้อมคณะนักท่องเที่ยวได้ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมใหม่เกิดขึ้น คือ การท่องเที่ยวทางน้ำโดยใช้เรือประมงพื้นบ้านนำชมจุดต่างๆบริเวณตลาดน้ำยะกัง ได้เดินทางไป 3 จุด คือ จุดแรกเมื่อลงจากท่าตลาดน้ำยะกังก็ไปยังสถานที่ทำขนมอาเก๊าะซึ่งเป็นเจ้าเก่าแก่ เรียนรู้วิธีทำขนมที่ให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำพร้อมชิม

จากนั้นไปสวนมะนาวซึ่งเป็นการทำเกษตรแบบพอเพียง เจ้าของสวนเป็นเกษตรกรในพื้นที่แรกเริ่มได้ทำการค้าขายที่ต่างๆแล้วกลับมาทำการเกษตรที่บ้าน ในช่วงแรกไม่ประสบความสำเร็จจึงได้ไปขอคำแนะนำจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทำให้มีองค์ความรู้ด้านการเกษตร การเพาะปลูกมะนาว สามารถส่งขายประเทศมาเลเซียได้ สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม และได้เดินทางไปที่เขื่อนญี่ปุ่นแล้วกลับมายังตลาดน้ำยะกังซึ่งเป็นตลาดน้ำที่มีอาหารการกินที่หลากหลาย

รวมทั้งขนมโบราณหายาก โดยขณะนี้ทางจังหวัดนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปรับปรุงตลาดน้ำยะกังใหม่ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ในปี 2564 มีงบประมาณในการเพิ่มแพให้กับพื้นที่นี้ สำหรับตลาดน้ำยะกังมีการบริหารจัดการโดยชุมชน โดยมีคณะกรรมการดำเนินการซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนเป็นจำนวนมาก และมีมัคคุเทศก์น้อยคอยบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งหลังสถานการณ์ COVID – 19 จำเป็นจะต้องทำให้เกิดขึ้นในหลายอำเภอ เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการประกอบอาชีพ โดยขณะนี้จังหวัดนราธิวาสมีความปลอดภัย จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดนราธิวาส


สำหรับตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดจำหน่ายขนมพื้นเมืองสูตรโบราณ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เพื่อเลือกซื้ออาหารและขนมโบราณ สามารถนำมารับประทานริมน้ำได้ในบรรยากาศเย็นสบาย มีเรือถีบไว้คอยให้บริการ รวมทั้งมีการท่องเที่ยวทางน้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน โดยตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปีจะเปิดให้บริการทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น – 21.00 น. มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวันละประมาณ 3,000 – 3,500 คน ก่อให้เกิดรายได้วันละประมาณ 150,000 – 180,000 บาท สะท้อนถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts