เพชรบูรณ์ : อำเภอวังโป่ง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

เพชรบูรณ์ : อำเภอวังโป่ง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

 

นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่งพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ โดยช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์,กำจัดวัชพืชและปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่สาธารณะด้านหลังอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวังโป่ง ที่11

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว

 

Related posts