เชียงใหม่-ตำรวจภูธรภาค ๕ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และสง่างาม

เชียงใหม่-ตำรวจภูธรภาค ๕ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และสง่างาม

 

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๕ , พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.๕, พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.๕ , พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.๕ , พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.๕ , ผบก., รอง ผบก.,ผกก.,หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕

และหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของตำรวจภูธรภาค ๕ นำโดย พล.ต.ท.สมสง่า ชรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร., พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.๕ , พล.ต.ต.ธีรพล อินทรลิบ ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๕ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน รวม ๔๐๔ นายพร้อมคู่สมรส ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในการนี้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๕ ได้นำคณะรอง ผบช.ภ.๕ , ผู้บังคับการ , รองผู้บังคับการ , ผู้กำกับการ และ หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดร่วมเข้าแถวต้อนรับผู้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี ๒๕๖๓ ของตำรวจภูธรภาค ๕ พร้อมคู่สมรสซึ่งได้เดินลอดซุ้มกระบี่ โดยบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม มิตรไมตรี อบอุ่นด้วยความรักความสามัคคี และการเชิดชูเกียรติผู้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

พร้อมนี้ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พิธีมอบของที่ระลึกให้กับแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๕ การกล่าวแสดงความในใจของผู้แทนผู้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี ๒๕๖๓ และการบันทึกภาพเป็นที่ระลึกแห่งความประทับใจ ตลอดจนการร่วมรับประทานอาหารในงานเลี้ยงรับรองในรูปแบบคอกเทล และรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธ์สลับกับการแสดงวงดนตรีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๕ ได้นำคณะรอง ผบช.ภ.๕ , ผู้บังคับการ , รองผู้บังคับการ , ผู้กำกับการ และ หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดร่วมเข้าแถวและมอบเงินขวัญถุง ในพิธีส่งผู้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี ๒๕๖๓ ของตำรวจภูธรภาค ๕ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพต่อไป

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts