รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมผลักดันด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ คลองท่อมเมืองสปา (ชมคลิป)

กระบี่-รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมผลักดันด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ คลองท่อมเมืองสปา

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=e6RhPCwL-I0[/embedyt]

 

วันที่ 19 ก.ย.63 ณ เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภริยา คณะ นางสาวสุทธิวรรณ อมาตยกุล ผู้เชี่ยวชาญ อาวุโสด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม smes .นายสิริธร จุลชู ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม เพื่อพบประชาชน และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

โดยมี นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ร่วมให้การต้อนรับคณะ เยี่ยมชมน้ำพุร้อนเค็มสาธารณะ ณ เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว เยี่ยมชมนวดแผนไทยของชุมชน โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านนา เยี่ยมชมท่องเที่ยวนวัตวิถีชุนชนบ้านนา และพบปะประชาชน ก่อนออกเดินทางไปยังโครงการคลองท่อมเฮอริเทจ เยี่ยมชมโครงการ และร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 2 ต้น


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การส่งเสริม และสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน สู่สังคมที่หน้าอยู่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชน สินค้าและบริการการท่องเที่ยว โดยยึดหลักการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามกรอบแนวคิดหลักของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนและสมดุล ต่อไป

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts