สตูล-ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมโครงการ การพัฒนาศักยภาพ คนพิการและผู้ดูแล

สตูล-ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมโครงการ การพัฒนาศักยภาพ คนพิการและผู้ดูแล

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ.ศูนย์บริการคนพิการตำบลแป-ระ จังหวัดสตูล ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมโครงการ การพัฒนาศักยภาพ คนพิการและผู้ดูแล เยี่ยมชมและเเลกเปลี่ยน เรียนรู้ ใน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนการเดินทางครั้งนี้
#ผอ.ชำนาญ เรืองมาก กองการศึกษาเทศบาลนครตรัง
#ส.ส.นิพันธ์ ศิริธร
#นายเอกสิทธิ์ วงศ์เทพวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลขานุการประจำคณะ-กรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
#นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง
#พี่สาวใจดีกระบี่
#ขอบคุณเทศบาลนครตรัง
#ขอบคุณเจ้าหน้าที่ขับรถเทศบาลนครตรัง(พี่ไพรัต)
#ขอบคุณที่ปรึกษาชมรมฯ คุณจิรสัก ควนจันทร์ ที่ให้คำปรึกษาในการเดินทางครั้งนี้
ขอบคุณกรรมการชมรมฯ สมาชิกชมรมฯ
ขอบคุณทุกๆท่าน

Related posts