เพชรบูรณ์ เปิด “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ เปิด “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน สามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Y65sV9jpoD8[/embedyt]

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ อุปนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการจัดงาน ได้นำนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 สถานศึกษา นักเรียน จำนวน 200 คน เข้าร่วมเปิดการอบรม “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ในรูปแบบไป – กลับ ไม่พักค้างคืน ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


โดยมี ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน สามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม


ทั้งนี้ “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนงบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการประสานงานประธานคณะกรรมการ ปส.กช.จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี คณะวิทยากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญจาก สช./สพฐ.และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย มาบรรยายให้ความรู้ และนำนักเรียนผู้เข้าอบรม กว่า 200 คน ทำกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ดังกล่าว

ราเมธ. บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts