นครนายก น้ำฝนที่เกิดจากพายุโนอึล มีปริมาณสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอบ้านนา (ชมคลิป)

ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาทั้งคืนและกลางวัน ทำให้ปริมาณน้ำมีปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกหน่วยงานต่างเร่งช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมมือน้ำที่จะไหลท่วมบ้าน พืชสวนไร่นา และเก็บข้าวของที่มีค่าขึ้นบนที่สูง

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=1X9SHYVNO4k[/embedyt]

ที่บริเวณลำคลองบ้านนา พื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ที่4และ5 ในตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในย่านชุมชน ต้องเร่งรีบเก็บข้าวของเครื่องใช้ของมีค่าขึ้นที่สูง โดย นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา ได้ประกาศแจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ให้ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้น้ำ ริมคลอง ต้องเตรียมการ โดยมีกำลัง อส. เจ้าหน้าที่เทศบาล อบต.ในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันเตรียมกระสอบทราบ โดยร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านนา กำลังของทหารจากกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โดยพันเอกวันปิยะ ไชยเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบ นำกำลังทหาร ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการกรอกกระสอบทราย ร่วมกับทางกอ.รมน.ในนามกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน นำกระสอบทรายไปปิดทางน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนจากหนักเป็นเบา นอกจากนี้ยังนำกำลังไปช่วยโรงเรียนวัดทองย้อย ที่ตั้งอยู่ริมคลองบ้านนา เก็บข้างของที่จะเสียหายให้อยู่ในที่สูง หากคืนนี้ฝนไม่ตกก็จะทำให้ปริมาณน้ำลดลงและเข้าสู่ปกติได้ ทุกฝ่ายได้เฝ้าระวังกันอย่างจริงจังเพื่อป้องกันเหตุอย่างต่อเนื่อง

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts