เพชรบูรณ์-อธิบดี พก. เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการคนพิการ จ.เพชรบูรณ์ และร่วมงานมหกรรมสร้างสุขพัฒนาอาชีพคนพิการ จ.เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-อธิบดี พก. เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการคนพิการ จ.เพชรบูรณ์ และร่วมงานมหกรรมสร้างสุขพัฒนาอาชีพคนพิการ จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเปิดผ้าแพรคลุมป้ายศูนย์บริการคนพิการจังหวัด อย่างเป็นทางการพร้อมร่วมงานมหกรรมสร้างสุขพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ ตลาดนัดอาชีพคนพิการก้าวผ่านโควิด-19 และการเสวนาวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับอาชีพสำหรับเศรษฐกิจวิถีใหม่ (New Normal) โดยประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ CSR จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยและผู้แทนองค์คนพิการ พร้อมทั้งมอบป้ายสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคนแก่หน่วยงานรัฐและเอกชน จำนวน 5 แห่ง จากนั้น คณะได้เยี่ยมชมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

Related posts