ลำพูนประชุมติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโนอึล ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นจ์

ลำพูน – ลำพูนประชุมติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโนอึล ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นจ์

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13:30 นาฬิกา ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)

เพื่อติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโนอึล ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นจากห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะองคมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง

เพื่อติดตามสถานการณ์ภาพรวมของพายุโนอึล พร้อมนี้ให้ทุกจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมรับมือและดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุใด้ทันที และดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ล่าสุด ( 19 ก.ย. 63. ) เมื่อเวลา 13:00 นาฬิกา พายุโนอึลอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดพิษณุโลก และคาดว่าจะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาถึงจังหวัดลำพูน ในวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 นี้

อย่างไรก็ตาม ยังคงให้ทุกจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับมือ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสภาวะอากาศฝนตกหนักถึงหนักมากให้ประชาชนทราบ และให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องไป


_____________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts