โครงการประชุมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

โครงการประชุมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 63 : 14.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทีเคแกรนด์คอนเวนชั่น ชั้น 6 อาคารแกรนด์ โรงแรมทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ : เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย/สมาชิกสามัญผู้แทน จ.ปทุมธานี “โครงการประชุมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการสร้างงานสร้างอาชีพ และมีรายได้” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

Related posts