นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 63 : 14.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทีเคแกรนด์คอนเวนชั่น ชั้น 6 อาคารแกรนด์ โรงแรมทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับ”คณะสมาชิกสามัญคนพิการแห่งประเทศไทยแต่ละจังหวัด” ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการสร้างงานสร้างอาชีพ และมีรายได้” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2563

Related posts