เวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สั่งปลดคณะทำงานฯ

เวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สั่งปลดคณะทำงานฯ

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงนามให้คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ พ้นจากหน้าที่ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์แก่ทางกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มอบหมายให้ พันเอก นันทบูล อินทุภูติ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทำหน้าที่ติดตามและประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกับกลุ่มบุคคลต่างๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป

Related posts