ชาวพัทลุง –สงขลา พลิกนาร้าง ปลูกข้าว วันคล้ายวันเกิดอาจารย์ ภัตร อริโย ที่ ต.นาหมอสี อ.นาทวี

ชาวพัทลุง –สงขลา พลิกนาร้าง ปลูกข้าว วันคล้ายวันเกิดอาจารย์ ภัตร อริโย ที่ ต.นาหมอสี อ.นาทวี

 


วันนี้ 20 กันยายน 2563 ที่ ต.นาหมอสี อ.นาทวี จ.สงขลา วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกทราย อ.ป่าบ่อน จ.พัทลุง ร่วมกับ กลุ่มทำนาร้างให้เป็นนารักษ์ ต.นาหมอสี อ.นาทวี จ.สงขลา กว่า 100 คน ได้ร่วมกันนำข้าวพันธุ์ดีจากทั้ง 2 จังหวัด มาร่วมกันดำนาปลูกข้าว ที่ศูนย์เรียนรู้ของพระอาจารย์ภัตร อริโย ในเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ เศษ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลนาหมอสี อ.นาทวี และในวันนี้ เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านพระครูสุวัฒนาภรณ์ หรือ อาจารย์ภัตร อริโย รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา / เจ้าอาวาสวัดนาทวี


พระครูสุวัฒนาภรณ์ หรือ พระอาจารย์ภัตร อริโย รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา/เจ้าอาวาสวัดนาทวี กล่าวว่า วันนี้จริงๆแล้ว ญาติโยมมาจากพัทลุง เป็นชมรมภาคเกษตรของอำเภอป่าบ่อน จังหวัดพัทลุง เป็นกลุ่มผลิตปุ๊ยอินทรีย์มาจากบ้านโคกทราย จุดประสงค์หลักก็เพื่อที่จะมาทำนา เพราะว่าพี่น้องชาวพัทลุงเรื่องเกี่ยวกับทำนาถือว่าเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ที่อำเภอนาทวีของเรามีพื้นนาร้างเยอะ ก็เลยเพื่อที่จะเป็นการมาช่วยกันมาร่วมมือกันในการพลิกนาร้างที่จะให้ญาติโยมพี่น้องชาวไทยของเราชาวใต้ของเรา ชาวอำเภอนาทวีของเรา

ได้พยายามที่จะพลิกนาร้างมาปลูกข้าวเพื่อให้พี่น้องชาวพัทลุงมาช่วยต่อยอด มาช่วยกันส่งเสริมในส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะปลูกข้าวชูชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 9 อันนี้สำคัญมากเพราะถือว่าในแผ่นดินไทยของเราเป็นแผ่นดินของภาคเกษตร เราไม่มีหิมะ เราไม่มีความเย็นไม่เหมือนประเทศอื่นๆตั้งแต่เหนือจดใต้ของเราเป็นพื้นที่เกษตรหมด ดังนั้นถือว่าในเรื่องของการปลูกข้าวเป็นตัวชูชีวิต ชูชาติของเรา

ดังนั้นถือว่าวันนี้ จริงๆแล้วเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาตมาภาพ การที่เราจะเป็นวันคล้ายวันเกิดเราเป็นการชุบชีวิตให้ญาติโยมพี่น้องในเรื่องของการปลูกข้าว เพราะข้าวให้ชีวิตเรามาตั้งแต่เด็กแต่เล็ก ก็เลยเอาญาติโยมพี่น้องมาจากพัทลุง เอามาจากพื้นที่ท้องที่ท้องถิ่น มาช่วยกันแล้วต่อไปตรงนี้อาจจะขยายต่อไปได้เป็นร้อยไร่ พันไร่ ขอเจริญพร

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts