เชียงใหม่- งานสถาปนาคณะกรรมการสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ สมัยที่ 1  วาระปี 2563 – 2565 (ชมคลิป)

เชียงใหม่- งานสถาปนาคณะกรรมการสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ สมัยที่ 1  วาระปี 2563 – 2565

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=wPSiUkilybU[/embedyt]

 

วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 18.30 น ที่ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง เชียงใหม่  ได้จัดงานสถาปนาคณะกรรมการสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่  สมัยที่ 1 ชุดวาระปี 2563 – 2565 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำคณะกรรมการ ในช่วงวาระก่อตั้ง โดย นายธนิต  ชุมแสง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่  พร้อมแถลงวัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมฯ  มีองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ แขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี

นายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ เป็นการร่วมมือการจัดตั้งระหว่างชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงใหม่ และ ชมรมเชียงใหม่ฟู้ดส์แอนด์บิสโทร (CMFB) โดยรวบรวมสมาชิกธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่   จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดเชียงใหม่ ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการประกอบการ   ร้านอาหารและเครื่องดื่มและร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ   ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและเครื่องดื่มและการให้บริการให้ได้มาตรฐานที่ดี และร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์ ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติเพื่อให้การประกอบธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่มของสมาชิกได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาให้สามารถผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิต19 ไปให้ได้   เพื่อจะเกิดประโยชน์และผลดีทั้งมวลสมาชิกสมาคมฯและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศชาติ

โดยที่ผ่านมาสมาคมฯได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามมาตราการความปลอดภัยร้านอาหารในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิต19  ส่งเสริมสมาชิกร้านอาหาร รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561  ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชียงใหม่  ร่วมโครงการ We love Chiangmai  และโครงการ Gastronomy Tourism:LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่”

และร่วมลงนามข้อตกลงกฏบัตรอาหารปลอดภัยภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนผลักดัน กฎบัตรเชียงใหม่ (Chiang Mai Charter) ที่จะยกระดับจังหวัดเชียงใหม่เป็นการท่องเที่ยวนิเวศ  สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่จะดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและบริการร้านอาหารและอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

 

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts