​กิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

​กิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

 

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ในคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีลิขิตถึงกรมการศาสนาให้พิจารณาขอประทานพระอนุญาตเชิญตราอักษรพระนาม ออป. และลายพระนามเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เชิญไปพิมพ์ลงในเกียรติบัตรมอบให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

โดยได้โปรดประทานตามที่ขอรับพระกรุณา และได้อนุญาตให้นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องเกียรติบัตรมอบให้บุคคล องค์กรที่มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมและนิทรรศการฯ

 

​ในการประชุมมหาเถรสมาคม ในวันนี้ (21 กันยายน 2563) ได้รับความเมตตาให้คณะของกรมการศาสนา ถวายตู้ไม้บรรจุหนังสือชุดองค์ความรู้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และถวายเกียรติบัตรประทาน กรรมการ มส. เนื่องจาก ภาคคณะสงฆ์ได้มีส่วนสำคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่นภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 สำเร็จลุล่วงด้วยดีอย่างดียิ่ง

—————-

Related posts