มณฑล​ทหารบก​ที่ ​18​ จัด​พิธี​วันพร้อมญาติทหารใหม่​ ผลัดที่ 1/2563 (ชมคลิป)

สระบุรี-มณฑล​ทหารบก​ที่ ​18​ จัด​พิธี​วันพร้อมญาติทหารใหม่​ ผลัดที่ 1/2563

 

 

วันที่20กันยายน2563​เวลา​ 10.00น.​พลตรี​ คณธัช​ มาก​ท้วม​ ผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​18​ เป็นประธาน​ พิธี​วันพร้อมญาติทหารใหม่​ ตามที่มณฑล​ทหารบก​ที่​18​ได้รับบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร​เป็นทหารกองประจำการในสังกัดมณฑล​ทหารบก​ที่​18​จำนวน116นายที่มาจากจังหวัดสระบุรี​ พระนครศรีอยุธยา​ สกลนคร​ มุกดาหาร​ นครพนม​ และบึงกาฬจากการฝึกทหารใหม่ได้ดำเนินการฝึกตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่จำนวน6สัปดา​ห์ ตั้งแต่1กันยายนถึง12ตุลาคม2563​


ในวันนี้การจัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่เพื่อยกย่องให้เกียรติแก่ทหารใหม่และญาติทหารใหม่เพื่อแสดงไมตรีต่อญาติทหารใหม่ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียน​ทหารใหม่​ ในหน่วยทหารและเพื่อประสานจิตใจสร้างความผูกพันระหว่างหน่วยทหารกับญาติทหารใหม่ให้มีความไว้วางใจไม่เป็นห่วงและไม่กังวลในการที่ลูกหลานมาอยู่ในหน่วยทหารซึ่งอยูภายใต้การปกครองดูแลของผู้บังคับบัญชาและครูฝึก​ จากการที่ได้รับการฝึกจะสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานที่มีความตั้งใจฝึกจะมีความเปลี่ยนแปลงร่างกายพร้อมปรับปรุงสภาพตนเอง

ทั้งการแสดงออกถึงความมีระเบียบมีวินัยที่ดีขึ้นและมีความรักความมัคคีในหมูู่คณะตลอดจนเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับในบรรยากาศเต็นได้ด้วยความคิดถึงและแสดงความรักต่อครอบครัวที่ดีอย่างมีความสุขแและในการเปิดให้พ่อแม่พี่น้องได้มาทานข้าวพูดคุยกันกันและด้านญาติจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของลลูกหลานที่มาเป็นทหารเปลี่ยนบุคลิกจากพลเรือนมาเป็นชายชาติทหารพร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติและเป็นความภูมิใจของญาติที่บุตรหลานได้มาเป็นทหารอีกด้วย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา/รายงาน

Related posts