อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ ให้กับหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทรามูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

ฉะเชิงเทรา-อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ ให้กับหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทรามูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

 

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไวยเจริญ เลขานุการนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (ชุดตรวจยาบ้า กัญชา และเคตามีน) พร้อมอุปกรณ์ ให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศอ.ปส.จ.ฉช.) โดยมีนายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อบจ.ฉะเชิงเทรา


สำหรับชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (ชุดตรวจยาบ้า กัญชา และเคตามีน) พร้อมอุปกรณ์ ที่มอบในครั้งนี้ มี 3 รายการ ได้แก่ ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะประเภทเมทแอมเฟตามีน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 85,880 ชุด ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะประเภทกัญชา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3,000 ชุด และชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะประเภทเคตามีน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3,000 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,450,000 บาท
โดย อบจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดซื้อ และสนับสนุนให้กับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศอ.ปส.จ.ฉช.) อำเภอทุกอำเภอ ตำรวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด แรงงานจังหวัด และสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเพื่อให้ครอบครัวชุมชน และสังคมมีความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts