ททท. สำนักงานสตูล ร่วมกับ ททท.สำนักงานนราธิวาส จัดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว (B2B)

นราธิวาส-ททท. สำนักงานสตูล ร่วมกับ ททท.สำนักงานนราธิวาส จัดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว (B2B) ระหว่างพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2563

 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พบปะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
ณ ห้องธารทอง สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส และนายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตูล ร่วมในกิจกรรมฯ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตูล ร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสตูล สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสตูล สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสตูล สภาท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมาคมเดินเรือจังหวัดสตูล ชมรมผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดสตูล สมาคมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ชมรมท่องเที่ยวอนุรักษ์วังสายทอง ชมรมล่องแก่งวังสายทอง

จัดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว (B2B) ระหว่างพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสตูลและสามจังหวัดภาคใต้ชายแดนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อนำเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยว โปรโมชั่นและข้อมูลสินค้าทางการท่องเที่ยว ต่อกลุ่มเป้าหมาย อาทิ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา บริษัทนำเที่ยว รวมไปถึงชุมชนต่างๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

การจัดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว (B2B) ในครั้งนี้ มีพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 กว่าราย พบกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม บริษัทนำเที่ยว สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เข้าร่วมกว่า ๘0 ราย ทั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 และห้องธารทอง สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะนี้ นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ใน Cluster เดียวกัน ระหว่างจังหวัดสตูลและสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน รวมถึงกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจฯ แล้ว คณะเครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ยังมีโอกาสเดินทางเยี่ยมชมศึกษาดูงานและสัมผัสวิถีอัตลักษณ์ชุมชนชายแดนใต้ รวมถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อาทิ (1) ชุมชนท่องเที่ยวทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี, (2) ล่องเรือลอดอุโมงค์ป่าโกงกาง ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (3) พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส (4) ชมการสาธิตวิธีทำปลากุเลา ราชาปลาเค็ม OTOP ชื่อดังของ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (4) วัดคูหาภิมุข หรือวัดหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา เป็นต้น

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts