เพชรบูรณ์: อบต.พุทธบาทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โคกสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์

เพชรบูรณ์: อบต.พุทธบาทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โคกสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563  นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแเดน ใด้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 70 คน

โดยมี ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ผู้ประสานเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้ พร้อมด้วย ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank ทำดีเพื่อแผ่นดิน อบต.พุทธบาท ให้การต้อนรับ

วัตุประสงค์ในการศึกษาดูงานให้คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ ลงมือร่วมแรงร่วมใจกันลองปฏิบัติจริงกับหลุมสาธิต เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นระบบปิด ระบบเปิด หรือรางระบายไร้ท่อ

ทุกๆคนสามารถนำหลักการไปสร้าง “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ฝากน้ำกับดิน ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำขัง ประสบภัยแล้งหรือภาวะขาดแคลนน้ำ ตลอดจนการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร แปลงพืชผัก สวน ไร่นา ฯลฯ ตามรูปแบบของธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด และระบบเปิด อีกทั้งเป็นการขยายผล ขยายเครือข่าย ภานในชุมชนต่อไป

ยุทธ ศรีทองสุข /มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts