ชุมพร ธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสร้างถนนและประปาหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอสวี

ชุมพร ธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสร้างถนนและประปาหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอสวี

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร นำโดยนายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่อำเภอสวี เพื่อสอดส่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดพริก-เขาหลัก หมู่ 6,9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  และโครงการประปาหมู่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เนื่องจากมีการร้องเรียนภายหลังจาก การดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถใช้การได้ และมีบางส่วนชำรุด เสียหาย ก่อนกำหนด โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรสำรวจพื้นที่ในจุดที่เป็นปัญหา พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาแก้ไข

ยนายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า   คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร ได้กำหนดลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดพริก-เขาหลัก หมู่ 6,9 ตำบลวิสัยใต้  และโครงการประปาหมู่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดพริก-เขาหลัก หมู่ 6,9 ตำบลวิสัยใต้ มีบางจุดชำรุด เสียหาย เนื่องมาจากความแรงของน้ำที่กัดแซะจนเป็นหลุมเป็นบ่อ สำหรับโครงการประปาหมู่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ แล้วไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีปัญหาไม่สามารถดูดน้ำได้ และท่อส่งน้ำพังเสียหาย จากปัญหาสร้างติดกับขอบถนน จึงทำให้รถทับเสียหาย ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวได้ประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไข หากติดขัด จะประสานในส่วนดังกล่าวให้  และได้กำชับให้เร่งดำเนินการโดยด่วนเพื่อความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามโครงการต่างๆ ให้ดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาของสัญญา ร่วมถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และทราบปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการดำเนินโครงการฯ โดยแต่ละโครงการฯ สามารถอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

Related posts