มทบ. 33 เป็นผู้แทน มทภ.3 ประชุมกรรมการ-ศมพ.อ.อมก๋อย เน้นแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น

เชียงใหม่ # มทบ. 33 เป็นผู้แทน มทภ.3 ประชุมกรรมการ-ศมพ.อ.อมก๋อย เน้นแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น

 


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย (ศมพ.อ.อมก๋อย) ประจำปี 2563 พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (กรีนเลค รีสอร์ท) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


โดยในการประชุมในวันนี้ได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อย การป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ปลูกพืชทดแทนฝิ่น การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ และเน้นย้ำให้บูรณาการทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือคณะกรรมการหมู่บ้านให้ร่วมแก้ไขปัญหา

รวมทั้งการดูแลผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมกระบวนการบำบัดยาเสพติด ให้เจ้าหน้าที่คอยพบปะพูดคุย จะได้เป็นการสร้างความมั่นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เขาได้มีกำลังใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและคืนกลับเข้าสู่สังคมต่อไป ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย “มุ่งมั่นแก้ปัญหา พัฒนาอำเภออมก๋อย ขจัดฝิ่นเป็นต้นแบบ ตามแนวทางพระราชทาน บูรณาการทุกภาคีอย่างยั่งยืน”


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts