มทบ.32 นำทหารจิตอาสา/ประชาชนจิตอาสา ปลูกต้นไม้ เพิ่มป่าให้ท้องถิ่น อ.แม่ทะ

ลำปาง # มทบ.32 นำทหารจิตอาสา/ประชาชนจิตอาสา ปลูกต้นไม้ เพิ่มป่าให้ท้องถิ่น อ.แม่ทะ

 


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. มณฑลทหารบกที่ 32 นำโดยพันเอก บรรจง คะวงค์ดอน หัวหน้ากองข่าวมณฑลทหารบกที่ 32 /จิตอาสา 904 ,ร้อยโท หญิง ศกุนิชญ์ ใจการ จิตอาสา 904 นำทหารจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 15 นาย พร้อมด้วย ผู้ใหญ่สุวรรณ จะวะนะ บ้านหนอง หมู่ 4 ประชาชนจิตอาสา อสม. นักเรียนโรงเรียนป่าตันวิทยา แต่งกายด้วยชุดพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีด้วยกายและวาจา บำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า 1000 ต้นกล้า พร้อมพัฒนาสถานที่แหล่งพื้นที่สาธารณะ ที่บริเวณป่าวัดพระธาตุดอยแก้ว บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


สำหรับการประกอบกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าว จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมในการร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปางได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts