“เชียงราย”สุดดีใจ วันที่รอคอย”อธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่อำเภอแม่สายมอบบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพร้อมเข้าร่วมประชุมการปฎิบัติงาน” (ชมคลิป)

“เชียงราย”สุดดีใจ วันที่รอคอย”อธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่อำเภอแม่สายมอบบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพร้อมเข้าร่วมประชุมการปฎิบัติงาน”

 

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นาย ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะกรมการปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอแม่สายพนักงานฝ่ายปกครองแม่สายโดยมีนาย ประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สายเจ้าหน้าที่ปกครองแม่สาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลแม่สายและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

พร้อมด้วยนาย ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางเบียนให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในเขตอำเภอแม่สายเรื่องกำหนดหลักเกณฆ์การได้สัญชาติไทยของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ได้ตามหลักเกณฆ์โอนสัญชาติในเขตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วยทางด้านนาย ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวโอวาทและปฎิญานตนให้กับผู้ได้รับบัตรขอให้มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปหลังจากนั้นได้เข้าร่วมประชุม ตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายปฎิบัติงานเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการของกรมการปกครองและให้คำแนะนำพร้อมกำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งรับทราบผลดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของเจ้าหน้าที่และรับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่สายต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

 

Related posts