สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จัดกิจกรรมบริการประชาชน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จัดกิจกรรมบริการประชาชน

 

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 23 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติได้จัดกิจกรรมบริการประชาชนโดยนำสาขาอาชีพเสริมที่น่าสนใจ เป็นที่ต้องการของตลาด ต้นทุนต่ำ สามารถนำไปจำหน่ายได้จริง

ได้แก่ การทำสลัดโรล การทำโดนัทจิ๋ว และการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย มาจัดสาธิตให้กับ กลุ่มสามวัยในพื้นที่อำเภอเชียงแสน และอำเภอใกล้เคียง ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียน และกลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 117 คน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานฯ ได้ปฏิบัติทำจริง เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย พร้อมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับผู้สูงอายุ และเป็นสร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ สำหรับนักเรียนและแรงงานนอกระบบ

อีกทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงเรียนคนสามวัย วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ในการนี้ ได้รับเมตตาจาก พระพุทธิญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีสงฆ์ โดยการนำสวดบูชาพระรัตนไตร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่กระทรวงแรงงาน


ผู้สนใจฝึกอบรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์0 5377 7471 หรือติดตามข่าวสารการฝึกอบรมได้ที่ เพจเฟซบุ๊กของสถาบัน https://www.facebook.com/IISDDSD

Related posts