วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดงาน “เบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้”

วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดงาน “เบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้” เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างงานสร้างอาชีพ ให้ประชาชนในพื้นที่

 


วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา รองผู้อำนวยการสภาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา อนุกรรมการวิชาการ กรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา คณาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวนมาก


นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่าสืบเนื่องจากความก้าวหน้าและวิวัฒนาการ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยะลา ตลอดมา มหกรรมเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ เป็นงานหนึ่งที่ตอบสนองสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะเป็นการนำผลการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรพัฒนาทักษะ โดยการนำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะ การแสดงบนเวที ซึ่งสิ่งที่นำมาเสนอผลงานในครั้งนี้เป็นผลผลิตจากนักศึกษา ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางอาชีพ โดยได้รับร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน กิจกรรมในครั้งนี้จัดว่าเป็นการแสดงศักยภาพในการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นอย่างมาก


สำหรับการจัดงานเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันทำอาหารคาว-หวาน
การแสดง “รำกริชรามันห์โบราณ” และ “รำตารีตูกัต” การแสดงแฟชั่นโชว์ “Three Southern Border Provinces Cultural of YCC Fashion Show” การประกวด Mr. & Miss Ycc. 2020 การแสดงดนตรีของนักศึกษา การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา การแสดงทำขนมพื้นบ้าน การแสดงนิทรรศการและผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา การสาธิตและการแสดงผลงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพต่าง

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts