นครนายก พิธีปิดโครงการอบรมนักธรรมตรี ก่อนสอบ ประจำปี 2563 (ชมคลิป)

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก โดยคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกกำหนดโครงการจัดฝึกอบรมความรู้ก่อนสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2563

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UPlblvixrtY[/embedyt]

ที่วัดอุดมธานี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมนักธรรมตรี ก่อนสอบ ประจำปี 2563 เพื่อถวายความรู้ ชี้แนะแนวทาง และซักซ้อมในการเตรียมตัวก่อนสอบ ในระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2563 รวม 5 วัน โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง กล่าววัตถุประสงค์ โดยมีนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เป็นกรรมการ/เลขานุการ พร้อมมีพระสงฆ์ทั้ง 4 อำเภอ เข้าร่วมอบรม จำนวน 152 รูป


ด้วยสำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก โดยคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา กำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมความรู้ก่อนสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2563 เพื่อถวายความรู้ชี้แนะแนวทาง และซักซ้อมก่อนสอบระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2563 มีพระสงฆ์เข้ารับการฝึกอบรมทดสอบความรู้นักธรรมชั้นตรีก่อนสอบทั้ง 4 อำเภอ จำนวน 152 รูป แบ่งออกแต่ละอำเภอดังนี้


1/ อำเภอเมืองนครนายก 53 รูป
2/ อำเภอบ้านนา 53 รูป
3/ อำเภอปากพลี 16 รูป
4/ อำเภอองครักษ์ 30 รูป


ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา นำโดยพระครูขันติธรรมธารี ดร.ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ.ดร.รองประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก เป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts