ผวจ.ร้อยเอ็ดเข้าวัง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐาน ณ หอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด ชั้น 34 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดให้ประชาชนได้ขึ้นไปกราบไหว้เคารพบูชา

ร้อยเอ็ด…ผวจ.ร้อยเอ็ดเข้าวัง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐาน ณ หอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด ชั้น 34 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดให้ประชาชนได้ขึ้นไปกราบไหว้เคารพบูชา

 

วันนี้ (25 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีหนังสือถึงเลขานุการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอได้โปรดนำความกราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ หอชมมืองรูปทรงโหวด ชั้น 34 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้ประชาชนได้ขึ้นไปเคารพสักการะ

และในเวลา17.30น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นประดิษฐานยังอุโบสถวัดกลางมิ่งเมืองเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และจะทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ หอชมมืองรูปทรงโหวด ชั้น 34 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้ประชาชนได้ขึ้นไปเคารพสักการะ อีกครั้งในปลายปีนี้

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts