ผู้ว่าฯลำพูน เชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถลำพูน หมวดอักษร กต จำนวน 301 หมายเลข

ลำพูน – ผู้ว่าฯลำพูน เชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถลำพูน หมวดอักษร กต จำนวน 301 หมายเลข

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ชาวลำพูนใช้ป้ายทะเบียนรถลำพูน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย

โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จะจัดให้มีการประมูลป้ายทะเบียนรถ เป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของประชาชน(ป้ายทะเบียนรถเลขสวย) สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) รถยนต์เก๋ง รถยนต์แวน รถยนต์กระบะ 4 ประตู หมวดอักษร “กต : ก่อเกิดโชคลาภตลอดกาล” ครั้งที่ 5 ของจังหวัดลำพูน จำนวน 301 หมายเลข จะดำเนินการจัดประมูลในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 08:30 นาฬิกาเป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประมูล

สำหรับรายได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลได้ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยจะได้รับ คือ เลขทะเบียนรถ เป็นเลขสวยพิเศษ ความหมายเป็นมงคล แผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นภาพกราฟิกอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน หมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่ประมูลได้

เจ้าของสามารถจดทะเบียนได้ทันที่โดยไม่ต้องรอลำดับหมายเลข และสามารถใช้หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ตลอดไปโดยจะนำไปใช้กับรถใหม่ป้ายแดง หรือจะสลับใช้กับรถคันที่จดทะเบียนอยู่แล้วก็ได้ หรือผู้ที่ยังไม่มีรถยนต์แต่สนใจที่จะเป็นจ้าของหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย สามารกข้าประมูลได้เช่นกัน

นอกจากนี้หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลไปตลอดชีวิต โดยสามารถรักษาไว้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทเหมือนทรัพย์สินอื่น หรือจะมอบเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆ ให้แก่ คนใกล้ชิด ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรืออาจ ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนให้แก่ผู้อื่นได้ตามความพอใจ..

________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts