มทบ.33​ เปิดสะพานบุญข้ามค​ลองแม่ข่าเชื่อมความสัมพันธ์สองฝั่งคลอง

เชียงใหม่​ #​ มทบ.33​ เปิดสะพานบุญข้ามค​ลองแม่ข่าเชื่อมความสัมพันธ์สองฝั่งคลอง

 

 


เมื่อวันที่ 25 กันยายน​ 2563​ เวลา​ 16.30 น.​ พลตรี​ สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่​ 33 เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานบุญ ข้ามคลองแม่ข่า ( สะพานเดิน ) ณ ชุมชนหัวฝาย – ชุมชนกำแพงงาม ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่​ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ , กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ , ผู้แทนกรมธนารักษ์ , ผู้แทนกรมศิลปากร , ผู้แทนกรมเจ้าท่า , ผู้แทนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้แทนกลุ่มอิมเมจินแม่ข่า และผู้แทนเครือข่ายชุมชนริมคลองแม่ข่า ประมาณ 60 คน​ ให้เกียรติร่วมในพิธีฯ

การสร้างสะพานบุญ ข้ามคลองแม่ข่า เชื่อมต่อระหว่างชุมชนหัวฝาย – ชุมชนกำแพงงาม ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่​ เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยกองทัพภาคที่​ 3 , มณฑลทหารบกที่​ 33 , เทศบาลนครเชียงใหม่ และภาคเอกชนได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายเดือน สิงหาคม​ 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้ชุมชนทั้งสองได้ใช้ประโยชน์ในการเดินทางสัญจรไปมาหาสู่กัน อย่างสะดวก ประหยัดเวลาในการเดินทาง

อีกทั้งถือว่าสะพานแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของชุมชนในอนาคต เพราะถือว่าคลองแม่ข่านั้นเป็นลำน้ำที่สำคัญ และเป็นหนึ่งในเจ็ดชัยมงคลของจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่ในอดีต ที่ชุมชนต้องช่วยกันดูแล ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งคลองและสะพาน ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังบ่งบอกถึงความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนทั้งสอง ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี ประทับใจของผู้มาเยือน

ภาวินันท์​ บุตรหล้า​ /รายงาน

Related posts