กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 กระทำพิธีสวนสนามเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ให้กับกำลังพลที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ (ชมคลิป)

บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 กระทำพิธีสวนสนามเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ให้กับกำลังพลที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=-qaO1JinQk0[/embedyt]

________ ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ กระทำพิธีสวนสนามเทิดเกียรติให้กับกำลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละตนในการปกป้องอธิปไตย เพื่อเป็นเกียรติและประวัติของผู้เกษียณอายุราชการของหน่วยกรมทหารพรานที่ 26 เพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารในทุกระดับที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ตามภาระหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยและกองทัพบก ประเทศชาติ และประชาชนมาตลอดระยะเวลารับราชการโดยทั้งนี้หน่วยได้จัดพิธีฯขึ้น ให้กับกำลังพลของหน่วยผู้เกษียณอายุราขการที่สังกัดอยู่

โดยมีการจัดพิธีอย่างสมเกียรติ เป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลที่ยังประจำการอยู่ได้ประจักษ์ และสอดคล้องกับมาตรการป้องกัน Covid-19 ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา, การสวนสนามเทิดเกียรติ, การมอบโล่เกียรติยศ,มอบดอกกุหลาบสีแดงแทนคำขอบคุณ รวมถึงงานเลี้ยงอำลา เป็นต้นสำหรับพิธีอำลาชีวิตราชการทหารของกำลังพลที่เกษียณอายุราชการนั้น กรมทหารพรานที่ 26 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการให้เกียรติกับข้าราชการทหารในทุกระดับที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อกรมทหารพรานที่ 26 กองทัพบกและประเทศมาตลอดชีวิตรับราชการ นับเป็นพิธีสำคัญเสมือนเป็นการขอบคุณ และยกย่องในความวิริยะอุตสาหะและคุณความดีของผู้ที่เกษียณอายุราชการ ตลอดจนเป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน


________ พันเอกบุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 กล่าวว่า กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยทหารพรานขึ้น โดยมีภารกิจในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เพื่อเสริมสร้างกองกำลังต่อสู้เบ็ดเสร็จของกองทัพบก จึงได้จัดตั้งกำลังกึ่งทหารในลักษณะหน่วยอาสาสมัครพิเศษทหารพราน ภายใต้รหัสโครงการ 513 โดยชุดควบคุมและประสานงานโครงการ 513 เป็นส่วนบังคับบัญชา และมีกองร้อยทหารพราน เป็นส่วนฐาน และต่อมาได้จัดตั้งหน่วยทหารพรานเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จึงได้แบ่งมอบการบังคับบัญชากองร้อยทหารพราน ให้ขึ้นควบคุมกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกหมายเลข รับผิดชอบพื้นที่กองทัพภาคต่างๆ ใช้นามหน่วยเป็นกองกำลังทหารพรานกองทัพภาค ต่อมาได้รวมกองกำลังทหารพราน กับชุดควบคุมและประสานงานโครงการ 513 เป็นหน่วยเดียวกันใช้นามหน่วยว่า กองกำลังทหารพรานกองทัพบกค่ายปักธงชัย แบ่งมอบกองร้อยทหารพรานจู่โจมให้กับกองทัพภาค และจัดตั้งกรมทหารพรานเป็นส่วนบังคับบัญชา


________ กรมทหารพรานที่ 26 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2526 การจัดประกอบด้วย 1 กองบังคับการกรม 10 กองร้อยทหารพราน และ 1 หมู่ทหารพรานหญิงขึ้นสมทบ โดยมีที่ตั้งครั้งสุดท้าย อยู่ที่ค่ายปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาได้ 36 ปี ใช้ตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยเป็นรูปนกอินทรีย์จู่โจม ใช้กรงเล็บเท้าคีบจับดาบ และดาวสีทองในกรอบเส้นสีดำแดงขลิบทอง ซึ่งมีความหมายว่ากำลังรบที่เข้มแข็ง ภายใต้ผ้าผูกคอดำแดงจับอาวุธเข้าโจมตีต่อข้าศึก ด้วยความฉับไวได้ในทุกภูมิภาคอย่างไม่มีขีดจำกัดและทำหน้าที่พิทักษ์ราชบัลลังก์ รักษาอธิปไตย แห่งดินแดน เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรุ่งโรจน์ และประโยชน์สุขของปวงประชา การจัดกำลังสวนสนามครั้งนี้ จัดจากหมู่ธงกองร้อยหน่วยขึ้นตรง จำนวน 11 หมู่ธง

เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง ระเบียบวินัย และความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ พิธีสวนสนามของทหาร เป็นพิธีที่มีเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจของทหาร แสดงออกถึงความเข้มแข็ง พร้อมเพียง สง่างาม ทรงพลัง การวิ่งสวนสนาม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษ ซึ่งหน่วยทหารพรานนั้นถือเป้นส่วนหนึ่งของหน่วยรบพิเศษ โดยจะมีศูนย์สงครามพิเศษ เป็นเหล่าสายวิทยาการและที่ผ่านมา กรมทหารพรานที่ 26 เป็นหน่วยทหารพรานเพียงหน่วยเดียว ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้จัดกองร้อยวิ่งสวนสนามเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ของกองทัพภาคที่ 2 ตลอดมา สำหรับการสวนสนามในวันนี้ เป็นการสวนสนามเพื่อกระทำพิธีสวนสนามเทิดเกียรติให้กับกำลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละตนในการปกป้องอธิปไตย เพื่อเป็นเกียรติและประวัติของผู้เกษียณอายุราชการของหน่วยกรมทหารพรานที่ 26

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts