ชุมพร – คุณเจษฎาภรณ์ ณ พัทลุง อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ลงสนามนัดพิเศษ ปิด โครงการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้าให้แก่เยาวชน อายุ 8-15 ปี

ชุมพร – คุณเจษฎาภรณ์ ณ พัทลุง อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ลงสนามนัดพิเศษ ปิด โครงการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้าให้แก่เยาวชน อายุ 8-15 ปี

วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา15.00 น.นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร มาเป็นประธาน ปิด โครงการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้าให้แก่เยาวชน อายุ 8-15 ปี พร้อมท่านเจษฎาภรณ์ ณ พัทลุง นายชนวิช สายโอภาสนายกสมาคมฟุตบอลอะคาเดมี่ชุมพรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแชะรัชดาภิเษก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชลธารวิทยา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนด่าน สวีวิทยา ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทบางสนขนส่งลูกกุ้ง จำกัด ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่บริษัท แอ็บโซ ลูดโซลูชั่น จำกัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท ดีโอเค เซ็นเตอร์เซอร์วิส จำกัด ท่านประธานสภาทนายความจังหวัดชุมพร ท่านนายกและคณะกรรมการสมาคมฟุตบอล อะคาเดมี่ชุมพรแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และเยาวชนจำนวนมาก

นายศรีชัย วีระนรพานิช กล่าว โครงการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้าให้แก่เยาวชน อายุ 8-15 ปี ในวันนี้ ซึ่งเป็นโครงการ ที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองชุมพร ทั้งนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจ ของสมาคมที่ได้ให้ความสำคัญต่อกีฬาฟุตบอล โดยได้ดำเนินโครงการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้าให้แก่เยาวชนอายุ 8-15 ปี ซึ่งถือเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ในทักษะฟุตบอลให้แก่เยาวชน ทำให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังทำให้เยาวชนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ทำให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ และขอแสดงความชื่นชมเยาวชนทุกท่านที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้กีฬาฟุตบอลเป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันกระแสฟุตบอลของประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ การดำเนินการของสมาคมถือเป็นการจุดประกายให้เยาวชนรุ่นใหม่ เจริญรอยตามนักฟุตบอลรุ่นพี่ และไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไป

นายชนวิช สายโอภาส กล่าวว่าสมาคมฟุตบอลอะคาเดมี่ชุมพรโดยการสนับสนุนของเทศบาล เมืองชมพร

ได้ดำเนินการปิดศูนย์ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานและชั้นก้าวหนแก่เยาวชนอายุ 8-15 ปี มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเยาวชนทั้งชายและหญิงเข้าร่วมการฝึกนับถึง ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยใช้ผู้ฝึกสอนทั้งสิ้น คน ซึ่งได้ยืนเข้าแถวรอรับคำกล่าวใน พิธีปิดโครงการจากก่นประธน ณ บริเวณสนามฟุตบอลของสนามกีฬากลางแห่งนี้แล้ว บัดนี้ การฝึกได้เสร็จสิตามโครงการด้วยความเรียบร้อยสมดังเจตนาของเทศบาลเมืองชุมพรทุก ประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองชุมพรจะได้พิจารณา สนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องต่อไป โดยก่อนพิธีปิดโครงการนี้ได้มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมฟุตบอลของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงเรียนศรียาภัย แข่งขันกับเยาวชนทั้งชายและหญิงของสมาคมฟุตบอลอะคาเดมี่ชุมพร ซึ่งผลการแข่งขันมิใช่สาระสำคัญที่สุด เพราะการแข่งขันครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความสามารถของแต่ละคนให้ผู้ปกครองได้รู้ได้เห็นว่าการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลของเยาวชนมีประโยชน์ต่อตัวตนของเยาวชนเองทั้งด้านสุขภาพความสามารถที่เกิดขึ้นจกการฝึก ความสามัคคีในกลุ่มเยาวชนทุกฝาย ความมีระเบียบวินัยที่ดีมากขึ้น ซึ่งทั้ง 50 คน ได้แสดงให้แก่คณะผู้ฝึกสอนเป็นที่ประจักษ์ดียิ่งทุกประการ

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

Related posts