พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ส่งมอบรถยนต์ที่ใช้งานเกิน 12 ปี ให้กับสถานศึกษา เพื่อใช้งานในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นราธิวาส-พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ส่งมอบรถยนต์ที่ใช้งานเกิน 12 ปี ให้กับสถานศึกษา เพื่อใช้งานในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

วันที่ 27 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถยนต์ราชการเสื่อมสภาพของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส แก่หน่วยงานราชการ เพื่อใช้ประโยชน์ตามภารกิจของส่วนราชการ ในการใช้งานในโอกาสต่างๆ

ซึ่งหน่วยราชการเหล่านี้ มีแผนกวิชาช่างซ่อมรถยนต์ จะทำให้นักเรียนสามารถฝึกซ่อมรถยนต์ไปในตัวด้วย จำนวน 3 หน่วยงาน คือ โรงเรียนบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เป็นรถตู้ชนิด 15 ที่นั่ง 1 คัน รถกระบะ 4 ประตู 2 คัน ซึ่งใช้งานมาแล้ว 12 ปี สามารถประมูลหรือมอบให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การใช้รถราชการ

โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบรถยนต์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป ณ บริเวณบ้านพักพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ข่าว​ แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts