พก. เปิด โครงการการอบรม “ทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับคนตาบอด”

พก. เปิด โครงการการอบรม “ทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับคนตาบอด”

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี ถนนงามวงศ์วาน นนทบุรี นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการอบรม “ทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับคนตาบอด” จัดโดยสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความรู้และความสามารถของคนพิการทางการเห็น (ตาบอด) ที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าอาชีพหมอนวดแผนไทย ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และอาชีพอิสระอื่นๆ ได้มีความรู้และความเข้าใจในทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ทักษะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การแสวงหาเงินทุน การลงทุนทางตลาด การเขียนแผนทางธุรกิจ เป็นต้น จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความสามารถของคนตาบอดที่ประกอบอาชีพอิสระให้เป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพได้ต่อไปซึ่งสามารถตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป New Normal ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อพัฒนาให้คนตาบอดมีความรู้ในการเริ่มธุรกิจ ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการที่ดีและสามารถประสบความสำเร็จได้ โดยมีคนตาบอดผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

Related posts