ชาวบ้านร้องทุกข์วอนกรมเจ้าท่ายกเว้นภาษีสะพานข้ามแม่น้ำและศาลาท่าน้ำหน้าวัด (ชมคลิป)

พิจิตร-  สส.พปชร.พิจิตรเขต 1 ลงพื้นที่เจอผู้ใหญ่บ้านร้องทุกข์เรื่องแปลกแต่จริง วัดกับชาวบ้านรวมตัวกันเรี่ยไรเงินสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมเชื่อมต่อชุมชนกับวัดเป็นสาธารณะประโยชน์ รวมถึงมีศาลาท่าน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ถูกกรมเจ้าท่าเรียกเก็บภาษีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ชาวบ้านครวญวอนกรมเจ้าท่ายกเว้นภาษี เพราะเงินที่จ่ายเป็นของวัด

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=GYGK4Y7-9g8[/embedyt]

วันที่ 28 ก.ย. 2563 นายพรชัย อินทร์สุข สส.พปชร.พิจิตร เขต 1 ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านรวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจงานด้านนโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยได้พบกับ นายณรงค์ฤทธิ์ แสงศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านรายชะโด ต.สามง่าม ที่มาร้องทุกข์ปัญหาสาธารณะที่ได้รับผลกระทบ

โดย นายณรงค์ฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านรายชะโด ต.สามง่าม ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ติดกับแม่น้ำยมและมีวัดรายชะโดอยู่ฝั่งตรงกันข้าม ในอดีตชาวบ้านได้รวมตัวเรี่ยไรเงินกันเพื่อสร้างสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำยม โดยไม่ได้ใช้เงินของทางราชการ ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของชุมชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันมายาวนานนับสิบปี แต่ที่เป็นเหตุที่ต้องมาร้องเรียนผ่าน สส.พรชัย ให้ช่วยประสาน

โดย นายณรงค์ฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านรายชะโด ร้องทุกข์ว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2561กรมเจ้าท่าได้มอบอำนาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ ต.สามง่าม ดำเนินการจัดเก็บภาษีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยขอจัดเก็บภาษีสะพานข้ามแม่น้ำยมหน้าวัดรายชะโดเป็นเงิน 2,025บาท / ปี ตั้งแต่ปี 61/62 /63 รวมถึงขอเก็บภาษีศาลาท่าน้ำเป็นเงินปีละ 390 บาท ซึ่งอยู่หน้าวัดรายชะโดริมตลิ่งของแม่น้ำยม ที่ชาวบ้านล้วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ทางวัดรายชะโดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีดังกล่าว จึงได้มาร้องทุกข์กับ สส.พรชัย เพื่อให้ประสานกับกรมเจ้าท่าหาช่องทางผ่อนผันในการจัดเก็บภาษีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้ด้วย

นายพรชัย อินทร์สุข สส.พปชร.พิจิตร เขต 1 หลังจากได้ฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ใหญ่บ้านก็ยอมรับว่าเพิ่งได้รู้ ได้ยิน เรื่องราวดังกล่าวข้างต้น ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและคาดว่าน่าจะมีวัดต่างๆในเขต จ.พิจิตร ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม – ริมแม่น้ำน่าน- ริมแม่น้ำพิจิตร –ริมคูคลองต่างๆ ก็น่าจะประสบกับเรื่องในลักษณะดังกล่าวนี้ด้วย ซึ่งจะขอเป็นสื่อกลางในการประสานกับกรมเจ้าท่าว่า จะมีมาตรการผ่อนปรนหรือยกเว้นภาษีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำได้หรือไม่ ? ซึ่งความคืบหน้าผู้สื่อข่าวจะได้รายงานให้ทราบต่อไป

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts