สงขลานครินทร์จัด งานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 7 “ASEAN Health Promotion”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ จัดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “ASEAN Health Promotion” ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 พบกับกิจกรรมมากมาย

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 จัดให้มีพีธีเปิดงาน ASEAN Night & International Food Festival ณ ลานหน้าตึกกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย Mr. Ma Fengchun กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา Mr. Muhammad Ridzuan bin Abu Yazid กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา Mr. Fachry Sulaiman กงสุลอินโดนิเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

หลังจากพิธีเปิดมีสาธิตการทำอาหาร เมนู “ปลากะพงสามน้ำ” และ “สลัดทะเลสาบ” โดย อธิการบดี และกงสุลทั้ง 3 ประเทศ พร้อมทั้งการแสดง จากชมรมนาฏรักษ์ ม.อ. การเดินแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติของประเทศในอาเซียนที่ผสมด้วยศิลปะการแต่งกายของจีน โดยความร่วมมือของสถาบันขงจื๊อ นำคณะโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกงสุลประเทศเพื่อนบ้านประจำจังหวัดสงขลา นอกจากนั้นจะมีชุดการแสดงของนักศึกษาต่างชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มอาเซียนอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมเด่นของงาน ในส่วนที่เป็นเทศกาลอาหารนานาชาติ คือการสาธิตการทำอาหาร ตามแนวคิด Songkhla lake seabass goes international โดยเมนู “ปลากะพงสามน้ำ” คือปลากะพงขาวที่เลี้ยงในทะเลสาบ ไม่คาวและมีรสชาติดี ส่วน “สลัดทะเลสาบ” คือเต้าคั่ว ที่มีส่วนประกอบเป็นน้ำตาลและน้ำส้มจากตาลโตนด เป็นความพิเศษเฉพาะของพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นการบูรณาการกับจังหวัดสงขลาในการเผยแพร่จุดเด่นของเมืองสงขลาไปสู่เมนูอาหารที่เป็นสากลซึ่งกิจกรรม ASEAN Night & International Food Festival มีขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 21.00 น.


รวมทั้งกิจกรรมเด่นอื่นๆ ของงานสัปดาห์อาเซียนประจำปีนี้คือ “ปาฐกถา ดร.ถนัด คอมันตร์” จัดในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. หัวข้อ “ความร่วมมือทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในอาเซียน” โดย ดร.สุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และอดีตอธิบดีกรมอาเซียนซึ่งมีส่วนเป็นกลไกขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ เป็นปาฐกถาออนไลน์จากประเทศสิงคโปร์ Talk Show “Surprised Food in My Good Journey” โดย นิยาซีน สุไลมาน เจ้าของเพจ Yes I Go ในวันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 18.20 – 19.20 น.นิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของอาเซียน นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ที่ PSU Art Gallery ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่โดยกิจกรรมต่างๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Fanpage: PSUconnext

Related posts