ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (ชมคลิป)

จันทบุรี-ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=xNKBFJNd5kk[/embedyt]

 

เช้าวันนี้ ( 28 ก.ย.63 ) ที่ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านประชาชน นักเรียน ร่วมโครงการ รณรงค์ปลุกจิตสำนึกการร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ความเป็นมาของวันพระราชทานธงชาติไทยด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559

มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย Thai National Flag Day และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2562 ข้อ 23 กำหนดว่า ในโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ ณ อาคาร สถานที่ยานพาหนะและที่สาธารณสถาน ตามกำหนดวันและระยะเวลา

โดยวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 1 วัน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และความภาคภูมิใจของคนในชาติ โดยใช้เพลงชาติไทยเป็นสื่อในการแสดงออก โดยที่หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีผู้ร่วมงานต่างร่วมร้องเพลงชาติไทยดังกึกก้อง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts