รพ.ลำปาง นำนักรบชุดขาวร่วมทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ลำปาง # รพ.ลำปาง นำนักรบชุดขาวร่วมทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาดตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2563 มีนายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง กล่าวรายงาน นำบุคลากร เจ้าหน้าที่จิตอาสา โรงพยาบาลลำปางและชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าอาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โดยร่วมทำกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่ง 3 ส แรก เป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วน 2 ส หลัง เป็นการพัฒนาคน ซึ่ง 5 ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม 5 ส คือ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้ 5 ส ยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงานลงอีกด้วย

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลลำปาง จึงจัดกิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาดตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้เป็นประจำทุกเดือน และเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมแต้มสีบริเวณต้นไม้ของพ่อ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับจิตอาสา จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เสียสละ ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงพยาบาลลำปาง พร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดใช้ห้องยุค New Normal ซึ่งเป็นห้องน้ำที่สะอาดและทันสมัยที่สุดในในประเทศไทย เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลลำปาง

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

 

Related posts