ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน  พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในห้องทำงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง บริเวณกระทรวงแรงงาน และอาคาร Smart Job Center

 

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในห้องทำงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณกระทรวงแรงงาน และอาคาร Smart Job Center โดยประวัติการทำงานของ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง มีอาชีพนักธุรกิจ และนักอุตสาหกรรม จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับประกาศเกียรติคุณ 1.คนดีศรีเมืองชล สาขาพาณิชกรรม อำเภอศรีราชา พ.ศ. 2535 2.ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 3.ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ

4.พ่อดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่งทางธุรกิจเป็นประธานบริหารกลุ่มรุ่งเจริญ ได้แก่ 1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด 2.กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3.กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี เค โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด และ 4.กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี เค อินดัสตรี จำกัด มีประสบการณ์ทำงาน 1. อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี พ ศ. 2551-2557 ๒.อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2549 3.อดีตประธานคณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา และ 4.อดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (เลขาวิปวุฒิสภา)

Related posts