ตาก-คณะผู้บริหาร “ชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสามเงา” จังหวัดตาก ลงพื้นที่ทำกิจกรรมมอบสิ่งของและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนคนพิการ

ตาก-คณะผู้บริหาร “ชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสามเงา” จังหวัดตาก ลงพื้นที่ทำกิจกรรมมอบสิ่งของและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนคนพิการ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย 2563 ที่ผ่านมา นาย ธนโชติ ทาแลบ นางบุญศรี ทาแลบ นายบุญนาค ทองอินแก้ว นายนิตย์ ปัญญาพูน คณะผู้บริหารชมรมคนพิการ ท.ต สามเงา ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านคนพิการ ม.3-4 บ้านจัดสรร แต่ละชุมชน แบ่งปันน้ำใจ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้คนพิการ 12 คน มี นางเทียน พรมเสน นายพัด พรมเสน นางบุญทัน สีสมบูรณ์ นายสุวิน แก้วคำ น.ส ประไพร สุขสม นายสุนทร พัดศรี นางบุญทัน แสนปันตา นายลบ มายะ นางฟอง สุขสุ่ม นายปาน สอนหลี นางผวน สอนตัว นายถา มะโนสอน และสำรวจผู้เข้าเกณฑ์ความพิการ 1 คน นางอังคณา แก้วเมือง(ทางการเคลื่อนไหว) เพื่อให้ ร.พ สามเงา ประเมิน ออกใบรับรองความพิการ และประสานส่งต่อเทศบาลทำบัตรคนพิการ ต่อไปขอกราบขอบพระคุณพระครูไพรศาลธรรมทีน พระอาจารย์มาโนช ระวิวัณโณ สามเณรปาน พลมั่น วัดชลประทานรังสรรค์ ที่สนับสนุนสิ่งของมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Related posts