นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เป็นตัวแทนพี่ๆน้องๆคนพิการไทยกล่าวคำลา กับ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ เนื่องในโอกาสที่ท่านเกษียณอายุและปฏิหน้าที่ “ข้าราชการ”

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เป็นตัวแทนพี่ๆน้องๆคนพิการไทยกล่าวคำลา กับ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ เนื่องในโอกาสที่ท่านเกษียณอายุและปฏิหน้าที่ “ข้าราชการ”

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ขอเป็นตัวแทนพี่ๆน้องๆคนพิการไทย กล่าวขอบพระคุณ และ กล่าวคำลา กับ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ เนื่องในโอกาสที่ท่านเกษียณอายุและปฏิหน้าที่ “ข้าราชการ” รับใช้ประชาชน รับใช้ประเทศชาติ ได้อย่างสมเกียรติ ด้วยความเป็นธรรมาภิบาลและด้วยความตระหนักในหน้าที่ของคำว่า “ข้าราชการ” เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ ด้วยดีเสมอมา
#ดอกกุหลาบ(สีขาว ) เป็น สื่อแทนความรักที่บริสุทธิ์ ความเมตตาที่ขาวสะอาด ช่อดอกไม้(สีน้ำเงินคราม) ดุจดั่งสายธาร ที่หลั่งไหล ชะโลมหัวใจ คนพิการไทย ให้ชุ่มชื้นด้วยพลัง
#ด้วยความเคารพรักเป็นอย่างสูง

Related posts