สุดเจ๊ง!!!ได้ผลจริงนวัตกรรมใหม่จดทะเบียนเลิกบุหรี่

กระบี่-สุดเจ๊ง!!!ได้ผลจริงนวัตกรรมใหม่จดทะเบียนเลิกบุหรี่ รพ.สต.บ้านบางคราม จ.กระบี่

 

นายกรเทพ ลูกหลี ผอ.รพ.สต.บ้านบางคราม พร้อม นางกมลฉัตร วงษ์วานิช หัวหน้าโครงการปลอดสะอาดไม่สูบบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ได้เปิดเผยว่า นายธวันชัย บุญเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะ ได้คิดค้น นวัตกรรมใหม่จดทะเบียนเลิกบุหรี่ ซึ่งได้นำไปใช้จริง ปฎิบัติจริง ได้ผลจริง


นายธวันชัย บุญเมือง ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบางคราม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผู้รับผิดชอบโครงการปลอดสะอาดไม่สูบบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กล่าวว่า ที่ผ่านมาโครงการมีการประชุมนัดแนะ และมีการตกลงคิดค้นนวัตกรรม ก่อเกิดกิจกรรม จัดทำ นวัตกรรม “สัญญาใจสู่บันไดแห่งความสำเร็จ”

เพื่อที่จะเป็นพันธะสัญญาระหว่างผู้รับบริการกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้รับสัญญาคือตัวผู้รับผิดชอบโครงการ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลของเราเป็นนายทะเบียนหรือเป็นสักขีพยานในการใช้นวัตกรรมชิ้นนี้ ซึ่งการใช้นวัตกรรมชิ้นนี้ทำให้เกิดความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถนำไปติดไว้ที่บ้านเป็นแรงผลักดัน/เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลในครอบครัวและชุมชน

ได้ช่วยกันสนับสนุนและเกื้อหนุนในการลดละเลิกบุหรี่อย่างถาวรและยั่งยืน ผลสัมฤทธิ์ผู้เข้าร่วม ลด – ละ – เลิกบุหรี่ ได้มากกว่า 6 เดือน จำนวน 58 คน และมีผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 45 คน โดย 45 คน นี้อยู่ในระหว่างการติดตามผล นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีผู้เข้าร่วม โครงการของเรายังจะมีผู้เข้าร่วมอีก ซึ่งจะมีการสานต่อโครงการของเราต่อไปเรื่อย ๆ


กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts